Main Menu

Home
Conditions PDF  | Print |  E-mail

2009, sept 13 Met het nieuwe magazine "Conditions" komt een uitgave voor planologen/architecten beschikbaar dat zich vooral op de 'voorwaarden' rond architectuur en urbanisatie richt.

Binnen dit thema willen de Zweedse uitgevers kennis en trendvoorspellingen samenbrengen over ontwikkelingen in de maatschappij. Het eerste nummer is gewijd aan "Strategy for Evolution", met bijdragen uit verschillende kennisterreinen.

Die bijdragen leveren uiteenlopende interpretaties over mogelijke strategieën m.b.t. die evolutie. Met inhoud die specifiek voor "CONDITIONS" is gemaakt vanuit de politiek, economie, cultuur, globalisatie van maatschappij en omgeving als  triggers binnen architectuur en urbanisatie.

D.m.v. theoretisch georienteerde artikelen, interviews en experimentele projecten, vult "CONDITIONS" gaten in lopende discussies over architectuur in Scandinavie. Door het tijdschrift in het Engels uit te brengen wil men zorgen dat Zweedse ontwikkelingen ook internationaal aansluiting krijgen en tevens bijdragen aan internationale discussies.

Via bijdragen van o.a. Winy Maas, Fernando Donis (architecten), Lars Ramberg (kunstenaar), Bernt Stilluf Karlsen (projectontwikkelaar) en (architect, onderzoeker/auteur) Markus Miessen lijkt het eerste nummer m.b.t. die uitgangspunten een uitstekende invulling te krijgen.

"CONDITIONS" staat open voor onbekende en nieuwe ideeën in balans met bestaande doelstellingen. De maatschappij verandert en het is hoog tijd om kennis te vergaren over andere strategieën. Abonnementen (vier nummers per jr à €75) op de nieuwe uitgave zijn te verkrijgen via alom bekende Bruil en van der Staaij.

 
More Info