The Absent Museum van Wiels onderstreept het belang van Contemporary Art musea | Print |

2017, aug 9 - In het kader van jarenlange discussies over het al dan niet noodzakelijk realiseren van musea voor hedendaagse kunst pakte men in het Brusselse Wiels de koe bij de horens door tot de enige juiste actie over te gaan, middels een meer dan uitstekend palet van representatieve kunstenaars binnen de fraaie Wiels-lokatie plus twee andere voormalige en naastgelegen brouwerij-gebouwen.

De Brusselaren mogen zich gelukkig prijzen met eindelijk een instelling die exposeert in plaats van erover te discussiëren. Of de bezoekersaantallen die discussies een duw in de gewenste richting zullen geven is me niet bekend, maar die factor mag m.i. zeker geen hoofdrol spelen in een stad als Brussel waar cultuur als een rivier door de stad meandert. De programmering van de getoonde kunstenaars in 'het afwezige museum' brengt zowel kwalitatief als inhoudelijk/maatschappelijk uitstekend werk. Door juist die contemporaine betrokkenheid en de kritische houding van verschillende belangrijke hedendaagse kunstenaars t.a.v. de maatschappij een permanent podium te geven, kan ook tastbaar worden gemaakt wat 'een wereldstad' ontbeert wanneer daar contemporary art puur en alleen via enkele galeries en periodieke Art Fairs op het menu staat.

Met een kleine vijftig kunstenaars zorgt 'Het afwezige museum' voor een breed overzicht van posities die in sommige gevallen reeds eerder tijdens het tienjarig bestaan van Wiels werden getoond, anderen passen zeker in die onbekende reeks van kunstenaars die we er wellicht in de komende jaren kunnen verwachten. Om maar enkele namen te noemen, zetten we er hier enkele op rij:

Francis Alÿs, Younes Baba-Ali, Sammy Baloji, Guillaume Bijl, Dirk Braeckman, Marcel Broodthaers, stanley brouwn, Marlene Dumas, Jimmie Durham, Jana Euler, Isa Genzken, Jef Geys, Jos de Gruyter & Harald Thys, Carsten Höller, Cameron Jamie, Ann Veronica Janssens, Martin Kippenberger, Mark Manders, Lucy McKenzie, Le Mur, Otobong Nkanga, Felix Nussbaum, Willem Oorebeek, Gerhard Richter, Wolfgang Tillmans, Rosemarie Trockel, Luc Tuymans, Christopher Williams, Nil Yalter.

Helaas, de tijd dringt!!! Want de voor Wiels' initiatief geselecteerde werken zijn nog maar zeer kort te zien, dus hierbij ons advies om nog snel een bezoek te brengen! En dan om te genieten en te reflecteren én tegelijkertijd de zaligmakende bezoekersteller te voeden zodat de kans op een te realiseren museum - of het aanvaarden dat Wiels deze rol mag spelen en naar gelang wordt geoutilleerd - nog even positief beïnvloed wordt!!

Het afwezige museum/the Absent Museum is nog t/m 13 augustus te bezoeken, voor meer info HIER

Onze impressie in foto's is te vinden op de digEzine facebookpage